shop.filatis2.com / Privacy

Privacy verklaring - General Data Protection Regulation


Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe regeling omtrent uw privacy in voege.
 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Over onze privacyverklaring...

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven, diegene waarop u zich heeft ingeschreven zijnde ofwel Euromunten light, Euromunten XL, wereldmunten, nieuwigheden postzegels, Aanbiedingen postzegels / lotenlijst, Europa Cept en/of postzegelbenodigheden/catalogi. Een emailadres is hiervoor voldoende, vrijblijvend kan u meerdere persoonsgegevens doorgeven. Tevens houden wij u via deze weg op de hoogte van bijzondere sluitingsdagen of wijzigingen in onze openingsuren; ook informeren wij u over evenementen waar wij aan deelnemen, zoals (inter)nationale beurzen.
Wanneer nodig vragen wij bijkomende persoonlijke gegevens voor het verwerken en factureren van uw persoonlijke bestellingen of abonnementen. Hiervoor zijn mogelijk nodig: naam, voornaam, bedrijf, adres, telefoonnummer, btw-nummer en uw interessegebieden. Dit ook voor het registeren van onze webshop, zodat wij over de nodige gegevens beschikken teneinde online bestellingen optimaal en efficient af te handelen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij vragen daarbij uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  In geen geval worden uw gegevens gedeeld met derden, zonder uw toestemming. Dit bijvoorbeeld voor wettelijke onderbouwde vragen voor bijvoorbeeld BTW controle.

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren. Wij hebben daarbij de nodige maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij hanteren bovendien een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kan ten allen tijde uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen door ons te contacteren via debeul@evonet.be of telefonisch op 03 226 40 68 of via een schrijven naar De Beul - Sint-Katelijnevest 38, 2000 Antwerpen, of persoonlijk in ons filiaal. Het inschrijven voor de nieuwsbrieven is volledig vrijblijvend. U kan zich ten allen tijde weer uitschrijven.
Mocht u vragen, klachten of opmerkingen hebben kan u ons steeds contacteren , u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommisie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Raadpleeg ons privacy beleid hier (Nederlands)

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.